Yhteys­tie­dot ja tii­min tarina

Ei mikään ihan kah­jo firma

Kah-Jot on nuo­ri yri­tys, jol­la on pit­kä koke­mus. Tii­mim­me muo­dos­tuu haa­lauk­sen ja mui­den siir­to­töi­den koke­neis­ta ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka tun­te­vat alan lai­das­ta lai­taan, ja otta­vat mie­lel­lään vas­taan uusia haas­tei­ta. Oli siir­ret­tä­vä koh­de sit­ten mikä vain, me kyl­lä kek­sim­me miten se saa­daan ehjä­nä perille.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ren­toa ja ystä­väl­lis­tä pal­ve­lua ja tin­ki­mä­tön­tä ammat­ti­tai­toa. Hoi­dam­me hom­mat kun­nol­la maa­liin asti, jot­ta asia­kas saa mitä halu­aa ja uskal­taa tul­la toistekin.

 

Kah-Jot Oy

Y‑tunnus: 2870228–2

Ota yhteyt­tä

045 109 0700
info@kahjot.com

Pet­ri Hei­no
050 471 7227
petri.heino@kahjot.com

Osoi­te

Pato­tie 63,
06500 PORVOO

Ota yhteyt­tä / Pyy­dä tarjous

    Tutus­tu työm­me jälkeen